Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Wybierz 3 zdjęcia

Czas głosowania minął 5 miesięcy temu

1.
9
21%
2.
5
12%
3.
1
2%
4.
0
Brak głosów
5.
6
14%
6.
0
Brak głosów
7.
5
12%
8.
5
12%
9.
12
28%
 
Liczba głosów: 43

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 6 miesięcy temu

Głosujemy przez 7 najbliższych dni, prawie do końca 3 grudnia.

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.JPG
8.
8.JPG
9.
10.JPG

---------------------------------------

Mam nadzieję, że zdjęcia już porobione bo czasu niewiele, zarówno na nadsyłanie zdjęć jak i potem na głosowanie.


Zdjęcia należy wysłać na maila konkurs@renaultespace.pl . W tytule piszemy "konkurs jesień". W treści podajemy nick. Zdjęcia zostaną zweryfikowane pod względem jakości i zgodności z regulaminem konkursu. Wszystkie zdjęcia pojawią się 25.11 razem z ankietą do głosowania.

UWAGA! W konkursie nie mogą brać udziału auta, które wygrały poprzednie konkursy: "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018" lub "Wiosna i lato z Espace i Avantime, edycja 2018".

W skrócie:
- zdjęcia przesyłamy do 24 listopada, głosujemy od 25 listopada do 2 grudnia
- można wysłać maksymalnie 2 sztuki, zdjęcia muszą być w orientacji poziomej
- zdjęcia muszą być dobrej jakości, oryginał min 2000x3000, najlepiej w temacie odpowiadającym tytułowi konkursu
- na zdjęciu auto nie może być za małe ani zajmować całego kadru (najlepiej jakieś 2/3 - 4/5 szerokości)
- wygrywają zdjęcia z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ GŁOSÓW, trzy najlepsze będą w kalendarzu. Za miejsce I będzie kalendarz.

Zachęcam do przeczytania regulaminu.

A w imieniu całej administracji zapraszam do robienia zdjęć i brania udziału w konkursie. :)

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 6 miesięcy temu

Regulamin konkursu.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. „Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018” (zwany dalej „Konkursem”)

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Użytkowników Renault Espace – Klub Renault Espace (zwane dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Forum Renault Espace i Avantime – http://forum.renaultespace.pl .
3.1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, których zdjęcie (auto) wygrało poprzednie konkursy: „Zima z Espace i Avantime, edycja 2018” lub "Wiosna i lato z Espace i Avantime, edycja 2018", chyba, że zdjęcie to przedstawiać będzie inne auto niż w poprzednich konkursach.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika Konkursu zdjęcia auta marki Renault Espace lub Renault Avantime dowolną techniką fotografowania oraz przesłanie na adres mailowy konkurs@renaultespace.pl
4.1. Termin zgłaszania zdjęć upływa z końcem 24.11.2018 r.
4.2. Prace konkursowe muszą być w orientacji poziomej. Plik oryginalny musi mieć rozdzielczość minimum 2000x3000 pikseli.
4.3. Jakość zdjęć powinna być zadowalająca (np. odpowiednia ostrość, dobre kadrowanie). Najlepiej aby auto wypełniało około 2/3 do 4/5 całego kadru.
4.4. Tematyka zdjęcia powinna być zbliżona do tytułu konkursu.

5. Zdjęcie powinno przedstawiać ujęcie własnego auta.
5.1. W przypadku zdjęcia czyjegoś auta wymagana jest zgoda właściciela na publikację.

6. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć niespełniających wymogów, o których mowa w punktach: 4.1, 4.2, 4.3, 5 oraz 5.1.
7.1. Organizator wyłączy z udziału w Konkursie zdjęcia w ilości większej niż w pkt. 6

8. Głosowanie będzie się odbywać w dniach od 25.11.2018 r. do 2.12.2018 r., a udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum.
8.1. W dniu 25.11.2018 zostanie utworzona ankieta a każdy użytkownik będzie mógł oddać maksymalnie 3 głosy na dowolne 3 zdjęcia.
8.2. Głosowanie polega na zaznaczeniu w ankiecie odpowiedniego numeru przypisanego do każdego ze zdjęć.

9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uzyska największą liczbę głosów.
9.1. W przypadku, gdy na miejscach, za zajęcie których są przewidziane nagrody rzeczowe, znajdą się zdjęcia z identyczną liczbą punktów, wówczas wyboru zwycięzców Konkursu dokonają moderatorzy i administratorzy.
9.2. W przypadku gdy więcej niż 3 zdjęcia zdobędą miejsca I do III, wtedy administracja forum dokona wyboru zwycięskich zdjęć, wykluczając nadmiarowe zdjęcia z tych, które uzyskały najmniejszą ilość głosów.
9.3. Jeżeli dwa zdjęcia tego samego użytkownika znajdą się na miejscach od I do III, wtedy zdjęcie z mniejszą ilością punktów jest wykluczane z konkursu a na jego miejsce przechodzi zdjęcie kolejne na liście.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 3.12.2018 r.

11. Dla Uczestników Konkursu, których zdjęcia zdobędą największą ilość punktów i zajmą miejsce I, II oraz III przewidziana została nagroda w postaci umieszczenia fotografii w Kalendarzu Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime na rok 2019.
11.1. Za zajęcie I miejsca dodatkowo przewidziana jest nagroda w postaci kalendarza forumowego na 2019 rok. (wysyłka pod koniec roku)

12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime.

13. Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników Konkursu.

14. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz - z zastrzeżeniem punktu 17 Regulaminu - jest równoznaczny z:
a) złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o przysługujących mu majątkowych prawach autorskich do zdjęć zgłaszanych do udziału w Konkursie,
b) przyjęciem przez Uczestnika Konkursu odpowiedzialności wobec Organizatora za ewentualne wady prawne powstałe na skutek zamieszczenia zdjęć, w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób,
c) wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie na stronach internetowych powiązanych „SURE” – Klub Renault Espace zdjęć biorących udział w Konkursie, a w przypadku Uczestników Konkursu, których zdjęcia znalazły się na miejscach od I do III dodatkowo wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie tych zdjęć w Kalendarzu Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime na rok 2019,
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby Konkursu, w szczególności w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody Uczestnikowi Konkursu, którego zdjęcie znalazło się na miejscu I.

15. Uczestnicy Konkursu, będący osobami niepełnoletnimi mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda wyrażona w formie odrębnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”) jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu, a w szczególności zapisów ujętych w punkcie 15 Regulaminu.
15.1. Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej na konto e-mail: konkurs@renaultespace.pl w dowolnym formacie pliku umożliwiającym prezentację treści tekstowo-graficznych (np. PDF) lub graficznych (np. JPG, GIF), z tym zastrzeżeniem, że przesłane Oświadczenie musi być czytelne pod względem wizualnym, tak aby umożliwiało Organizatorowi odczytanie, że zostało opatrzone podpisem osoby wobec której przyjmuje się, że jest uprawniona do występowania w imieniu osoby niepełnoletniej, będącej Uczestnikiem Konkursu.
15.2. W przypadku braku możliwości przedłożenia Oświadczenia w formie, o której mowa punkcie 16.1, dopuszcza się przesłanie takiego oświadczenia Organizatorowi w formie papierowej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska SA na wskazany przez Organizatora adres korespondencyjny.
15.3. Wzór Oświadczenia zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, po zwróceniu się przez taką osobę z prośbą w powyższym zakresie do użytkownika spiochu za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 6 miesięcy temu

Zapraszam do wysyłania zdjęć, do puli nagród, za drugie miejsce, dorzucam czapkę zimową z logo forum. :)

Awatar użytkownika
Dyzio
Posty: 102
Rejestracja: 1 rok temu
Imię: Daniel
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace IV 3.5 V6 24V V4Y
Grand: Nie
Rok produkcji: 2004
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: Dyzio » 5 miesięcy temu

24 listopada można jeszcze fotkę wysłać?

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 5 miesięcy temu

Ależ oczywiście :) Zapraszam :)

Awatar użytkownika
carol1988
___________________
___________________
Posty: 236
Rejestracja: 4 lata temu
Imię: Jakub
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 dCi M9R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2008
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: carol1988 » 5 miesięcy temu

od kiedy to głosowanie???

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 5 miesięcy temu

Od jutra bo zapomniałem i dziś już mi się nie chce schodzić do komputera

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 5 miesięcy temu

Głosujemy!

Awatar użytkownika
RomanzRudy
Posty: 493
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Roman
Lokalizacja: SL - Ruda Śląska
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2004
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: RomanzRudy » 5 miesięcy temu

:) Dziękuję za oddanie głosów na mojego dziadka. :)

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 5 miesięcy temu

I miejsce - RomanzRudy
II miejsce - carol1988
III miejsce - brzoza

Gratulujemy!

Awatar użytkownika
brzoza
Posty: 140
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Darek
Lokalizacja: Szczecin
Województwo: Zachodniopomorskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2007
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: brzoza » 5 miesięcy temu

Jupi :)

Awatar użytkownika
carol1988
___________________
___________________
Posty: 236
Rejestracja: 4 lata temu
Imię: Jakub
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 dCi M9R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2008
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Jesień z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: carol1988 » 5 miesięcy temu

Dziękuję bardzo za głosy.

Renault Espace 2.0 Dci 2008,
Jazda jest fajna
Jazda Espace wspaniała


ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości