Konkurs "Nasze spoty 2018"

Wybierz 3 zdjęcia

Czas głosowania minął 5 miesięcy temu

A
2
6%
B
3
9%
C
9
26%
D
3
9%
E
8
24%
F
3
9%
G
6
18%
 
Liczba głosów: 34

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: spiochu » 11 miesięcy temu

Głosujemy kolejne 14 dni. Można głosować na 3 zdjęcia.
A.JPG
B.JPG
C.JPG
D.JPG
E.jpg
F.jpg
G.jpg

------------------------------------------------

Spróbujmy urozmaicić przeszłoroczny kalendarz. Dlatego ogłaszam konkurs na foty z naszych spotów. Do wygrania kalendarz dla autora i komplet naklejek forumowych (1 wewnętrzna i 1 zewnętrzna, dla Klubowicza do wyboru forumowe lub klubowe) dla każdego auta na zdjęciu.

Zdjęcia należy wysłać na maila konkurs@renaultespace.pl . W tytule piszemy "konkurs Spoty". W treści podajemy nick. Zdjęcia zostaną zweryfikowane pod względem jakości i zgodności z regulaminem konkursu. Wszystkie zdjęcia pojawią się 1.11 razem z ankietą do głosowania.

W skrócie:
- zdjęcia przesyłamy do 31 października, głosujemy od 1 do 20 listopada
- można wysłać maksymalnie 3 sztuki, zdjęcia muszą być w orientacji poziomej
- zdjęcia muszą być dobrej jakości, oryginał min 2000x3000, w temacie odpowiadającym tytułowi konkursu
- wygrywają zdjęcia z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ GŁOSÓW, dwa najlepsze będą w kalendarzu. Za miejsce I będzie kalendarz, za I i II naklejki dla każdego auta.

Zachęcam do przeczytania regulaminu.

A w imieniu całej administracji zapraszam do robienia zdjęć i brania udziału w konkursie. :)

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: spiochu » 11 miesięcy temu

Regulamin konkursu.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. "Nasze spoty 2018" (zwany dalej „Konkursem”)

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Użytkowników Renault Espace – Klub Renault Espace (zwane dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Forum Renault Espace i Avantime – http://forum.renaultespace.pl .

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika Konkursu zdjęcia na spocie regionalnym dowolną techniką fotografowania oraz przesłanie na adres mailowy konkurs@renaultespace.pl
4.1. Termin zgłaszania zdjęć upływa z końcem 31.10.2018 r.
4.2. Prace konkursowe muszą być w orientacji poziomej. Plik oryginalny musi mieć rozdzielczość minimum 2000x3000 pikseli.
4.3. Jakość zdjęć powinna być zadowalająca (np. odpowiednia ostrość, dobre kadrowanie).
4.4. Tematyka zdjęcia musi odpowiadać tytułowi konkursu.
4.5. Na zdjęciu muszą znajdować się tylko auta Renault Espace lub Avantime. Inna auta dopuszczalne są tylko w tle.

5. W przypadku, gdy na zdjęciu pojawi się osoba, która poprosi o usunięcie swojego wizerunku, zdjęcie zostanie wyedytowane. Jeśli nie będzie możliwości usunięcia danej osoby bez zniekształcenia zdjęcia, zostanie ono usunięte z konkursu.

6. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć niespełniających wymogów, o których mowa w punktach: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 oraz 5.
7.1. Organizator wyłączy z udziału w Konkursie zdjęcia w ilości większej niż w pkt. 6

8. Głosowanie będzie się odbywać w dniach od 01.11.2018 r. do 20.11.2018 r., a udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum.
8.1. W dniu 01.11.2018 zostanie utworzona ankieta a każdy użytkownik będzie mógł oddać maksymalnie 3 głosy na dowolne 3 zdjęcia.
8.2. Głosowanie polega na zaznaczeniu w ankiecie odpowiedniego numeru przypisanego do każdego ze zdjęć.

9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uzyska największą liczbę głosów.
9.1. W przypadku, gdy na miejscach, za zajęcie których są przewidziane nagrody rzeczowe, znajdą się zdjęcia z identyczną liczbą punktów, wówczas wyboru zwycięzców Konkursu dokonają moderatorzy i administratorzy.
9.2. W przypadku gdy więcej niż 2 zdjęcia zdobędą miejsca I do II, wtedy administracja forum dokona wyboru zwycięskich zdjęć, wykluczając nadmiarowe zdjęcia z tych, które uzyskały najmniejszą ilość głosów.
9.3. Jeżeli dwa zdjęcia tego samego użytkownika znajdą się na miejscach od I do II, wtedy zdjęcie z mniejszą ilością punktów jest wykluczane z konkursu a na jego miejsce przechodzi zdjęcie kolejne na liście.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 30.11.2018 r.

11. Dla Uczestników Konkursu, których zdjęcia zdobędą największą ilość punktów i zajmą miejsce I oraz II przewidziana została nagroda w postaci umieszczenia fotografii w Kalendarzu Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime na rok 2019.
11.1. Za zajęcie I miejsca dodatkowo przewidziana jest nagroda w postaci kalendarza forumowego na 2019 rok. (wysyłka pod koniec roku)
11.2. Za zajęcie I i II miejsca dodatkowo przewidziana jest nagroda dla każdej osoby, której auto znalazło się na zdjęciu. Dla forumowicza jest to jedna naklejka wewnętrzna oraz zewnętrzna z logo forum. Dla klubowicza jedna naklejka wewnętrzna oraz zewnętrzna do wyboru z logo forum lub Klubu. Wysyłka nagród odbędzie się pod koniec roku do autorów zwycięskich zdjęć.

12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime.

13. Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników Konkursu.

14. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz - z zastrzeżeniem punktu 15 Regulaminu - jest równoznaczny z:
a) złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o przysługujących mu majątkowych prawach autorskich do zdjęć zgłaszanych do udziału w Konkursie,
b) przyjęciem przez Uczestnika Konkursu odpowiedzialności wobec Organizatora za ewentualne wady prawne powstałe na skutek zamieszczenia zdjęć, w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób,
c) wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie na stronach internetowych powiązanych „SURE” – Klub Renault Espace zdjęć biorących udział w Konkursie, a w przypadku Uczestników Konkursu, których zdjęcia znalazły się na miejscach od I do II dodatkowo wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie tych zdjęć w Kalendarzu Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime na rok 2019,
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby Konkursu, w szczególności w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody Uczestnikowi Konkursu, którego zdjęcie znalazło się na miejscu I i II.

15. Uczestnicy Konkursu, będący osobami niepełnoletnimi mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda wyrażona w formie odrębnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”) jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu, a w szczególności zapisów ujętych w punkcie 15 Regulaminu.
15.1. Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej na konto e-mail: konkurs@renaultespace.pl w dowolnym formacie pliku umożliwiającym prezentację treści tekstowo-graficznych (np. PDF) lub graficznych (np. JPG, GIF), z tym zastrzeżeniem, że przesłane Oświadczenie musi być czytelne pod względem wizualnym, tak aby umożliwiało Organizatorowi odczytanie, że zostało opatrzone podpisem osoby wobec której przyjmuje się, że jest uprawniona do występowania w imieniu osoby niepełnoletniej, będącej Uczestnikiem Konkursu.
15.2. W przypadku braku możliwości przedłożenia Oświadczenia w formie, o której mowa punkcie 16.1, dopuszcza się przesłanie takiego oświadczenia Organizatorowi w formie papierowej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska SA na wskazany przez Organizatora adres korespondencyjny.
15.3. Wzór Oświadczenia zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, po zwróceniu się przez taką osobę z prośbą w powyższym zakresie do użytkownika spiochu za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.

Awatar użytkownika
pulkownik
___________________
___________________
Posty: 433
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace III 3.0 V6 24V L7X
Grand: Tak
Rok produkcji: 2000
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: pulkownik » 11 miesięcy temu

Czyli widzę że moja propozycja zdjęć ze spotów regionalnych jednak została przyjęta :D no i super

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: spiochu » 11 miesięcy temu

Już dawno tylko zebrać się nie mogłem :(

Wysłane z mojego PRO 5 przy użyciu Tapatalka


Awatar użytkownika
lukaszowe
Posty: 445
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Łukasz
Lokalizacja: Marki/Wawa
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2003
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: lukaszowe » 11 miesięcy temu

Już jadęObrazek

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka


Awatar użytkownika
RomanzRudy
Posty: 493
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Roman
Lokalizacja: SL - Ruda Śląska
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2004
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs

Post autor: RomanzRudy » 8 miesięcy temu

Ostatnia sobota Auchan przy DTS
Załączniki
FB_IMG_1535402693376.jpg
FB_IMG_1535402731079.jpg
FB_IMG_1535402716771.jpg

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: spiochu » 8 miesięcy temu

Trochę słabo jakościowo, druk wychodzi ciemniejszy niż zdjęcie. No i nie tutaj ze zgłoszeniem. :)

hippograf
Posty: 5
Rejestracja: 11 miesięcy temu
Imię: Tomek
Lokalizacja: Radzymin
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Inne
Grand: Tak
Rok produkcji: 2007
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs

Post autor: hippograf » 8 miesięcy temu

A moje zdjęcie z Warszawskiego spotu się klasyfikuje do wymogów :D

Obrazek

http://kuchta.com.pl/

Awatar użytkownika
pulkownik
___________________
___________________
Posty: 433
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace III 3.0 V6 24V L7X
Grand: Tak
Rok produkcji: 2000
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs

Post autor: pulkownik » 6 miesięcy temu

Co z tym konkursem???????

Awatar użytkownika
Maciek
Posty: 1042
Rejestracja: 4 lata temu
Imię: Maciek
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2003
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs

Post autor: Maciek » 6 miesięcy temu

pulkownik pisze:
6 miesięcy temu
Co z tym konkursem???????
Z tym jak z tym...z tym na fotkę letnią co się dzieje?!

Awatar użytkownika
pulkownik
___________________
___________________
Posty: 433
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace III 3.0 V6 24V L7X
Grand: Tak
Rok produkcji: 2000
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs

Post autor: pulkownik » 6 miesięcy temu

Śpiochu-chyba zostałeś "wezwany do tablicy" celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji :roll:

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: spiochu » 6 miesięcy temu

Zapraszam do głosowania. :)

spioch się chyba wypalił....

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3334
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: spiochu » 6 miesięcy temu

Mała prośba - oddajmy wszystkie dostępne głosy, nie ograniczajmy się do głosowania tylko na swoje lub kolegi zdjęcie.

Awatar użytkownika
marekpili
Posty: 239
Rejestracja: 3 lata temu
Imię: Marek
Lokalizacja: Podkarpackie
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace IV 2.0 dCi M9R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2013
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: marekpili » 6 miesięcy temu

Poszło, za głosowane.
Miłego dnia.

Awatar użytkownika
Dyzio
Posty: 102
Rejestracja: 1 rok temu
Imię: Daniel
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace IV 3.5 V6 24V V4Y
Grand: Nie
Rok produkcji: 2004
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: Dyzio » 6 miesięcy temu

Szkurde... Zapomniało mi się :( Ale głosy poszły :)
DSC_0612_1.jpg

Awatar użytkownika
pulkownik
___________________
___________________
Posty: 433
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace III 3.0 V6 24V L7X
Grand: Tak
Rok produkcji: 2000
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: pulkownik » 6 miesięcy temu

Dyzio pisze:
6 miesięcy temu
Szkurde... Zapomniało mi się :( Ale głosy poszły :)

DSC_0612_1.jpg
No właśnie aż się zdziwiłem że nie zobaczyłem Twojego zdjęcia w propozycjach :o

jerzyk7
Posty: 417
Rejestracja: 1 rok temu
Imię: jerzyk
Lokalizacja: Małopolskie
Województwo: Małopolskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2006
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: jerzyk7 » 6 miesięcy temu

Zagłosowałem na jedno. Wg mnie, to zdjęcia słabe. Nie chodzi o jakość ale o pomysł. No bo co może być ciekawego w poustawianych w szeregu autkach?

Awatar użytkownika
pulkownik
___________________
___________________
Posty: 433
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace III 3.0 V6 24V L7X
Grand: Tak
Rok produkcji: 2000
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: pulkownik » 6 miesięcy temu

jerzyk7 pisze:
6 miesięcy temu
Zagłosowałem na jedno. Wg mnie, to zdjęcia słabe. Nie chodzi o jakość ale o pomysł. No bo co może być ciekawego w poustawianych w szeregu autkach?
Tzn spodziewam się kolego że spoty regionalne nie są w Twoim guście,no bo jak inaczej ustawilbys kilka czy kilkanaście naszych autek?

Awatar użytkownika
Dyzio
Posty: 102
Rejestracja: 1 rok temu
Imię: Daniel
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace IV 3.5 V6 24V V4Y
Grand: Nie
Rok produkcji: 2004
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Nasze spoty 2018"

Post autor: Dyzio » 6 miesięcy temu

jerzyk7 pisze:Zagłosowałem na jedno. Wg mnie, to zdjęcia słabe. Nie chodzi o jakość ale o pomysł. No bo co może być ciekawego w poustawianych w szeregu autkach?
Takie lepsze? (Dzisiejszy spot ;) )
ObrazekWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Awatar użytkownika
austryliew
Posty: 2668
Rejestracja: 3 lata temu
Imię: Tomasz
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace IV 3.5 V6 24V V4Y
Grand: Tak
Rok produkcji: 2006
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs

Post autor: austryliew » 6 miesięcy temu

YYYY sorki błąd - nie ten wątek xd

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości