Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

<t>Wybierz maksymalnie 3 zdjęcia</t>

Czas głosowania minął 11 miesięcy temu

<t>Zdjęcie na 1</t>
0
Brak głosów
<t>Zdjęcie nr 2</t>
2
3%
<t>Zdjęcie nr 3</t>
19
25%
<t>Zdjęcie nr 4</t>
0
Brak głosów
<t>Zdjęcie nr 5</t>
10
13%
<t>Zdjęcie nr 6</t>
2
3%
<t>Zdjęcie nr 7</t>
1
1%
<t>Zdjęcie nr 8</t>
5
7%
<t>Zdjęcie nr 9</t>
4
5%
<t>Zdjęcie nr 10</t>
3
4%
<t>Zdjęcie nr 11</t>
0
Brak głosów
<t>Zdjęcie nr 12</t>
3
4%
<t>Zdjęcie nr 13</t>
1
1%
<t>Zdjęcie nr 14</t>
18
24%
<t>Zdjęcie nr 15</t>
6
8%
<t>Zdjęcie nr 16</t>
1
1%
 
Liczba głosów: 75

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 1 rok temu

Wszystko już jasne, ale żeby regulaminowi było zadość podaję oficjalne wyniki:

I miejsce - zdjęcie nr 3 kolegi Maciek
II miejsce, tuż za zwycięzcą - zdjęcie nr 14 kolegi irek
III miejsce - zdjęcie nr 5 kolegi marekpili

Gratulujemy!

----------------

Głosujemy! Ankieta ustawiona na 17 dni. Każdy może oddać 3 głosy.
Proszę o przemyślane głosy, niektórzy będą patrzyli się na te zdjęcia przez okrągły miesiąc w 2019. :)

Zdjęcie nr 1
1.JPG
Zdjęcie nr 2
2.jpg
Zdjęcie nr 3
3.jpg
Zdjęcie nr 4
4.jpg
Zdjęcie nr 5
5.jpg
Zdjęcie nr 6
6.jpg
Zdjęcie nr 7
7.jpg
Zdjęcie nr 8
8.jpg
Zdjęcie nr 9
9.jpg
Zdjęcie nr 10
10.JPG
Zdjęcie nr 11
11.JPG
Zdjęcie nr 12
12.JPG
Zdjęcie nr 13
13.JPG
Zdjęcie nr 14
14.JPG
Zdjęcie nr 15
15.JPG
Zdjęcie nr 16
16.JPG

----------------

Mam nadzieję, że fotki już porobione :)

Zdjęcia należy wysłać na maila konkurs@renaultespace.pl (razem z nickiem). Zostaną one zweryfikowane pod względem jakości i zgodności z regulaminem konkursu. Wszystkie zdjęci pojawią się 1.04 razem z ankietą do głosowania.

W skrócie:
- zdjęcia przesyłamy do 31 marca, głosujemy od 1 do 20 kwietnia
- można wysłać maksymalnie 2 sztuki, zdjęcia muszą być w orientacji poziomej
- zdjęcia muszą być dobrej jakości, oryginał min 2000x3000, najlepiej w temacie odpowiadającym tytułowi konkursu
- na zdjęciu auto nie może być za małe ani zajmować całego kadru (najlepiej jakieś 2/3 - 4/5 szerokości)
- wygrywają zdjęcia z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ GŁOSÓW, trzy najlepsze będą w kalendarzu. Za miejsce I będzie kalendarz.

Zachęcam do przeczytania regulaminu.

A w imieniu całej administracji zapraszam do robienia zdjęć i brania udziału w konkursie. :)

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 1 rok temu

Regulamin konkursu.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. „Zima z Espace i Avantime, edycja 2018” (zwany dalej „Konkursem”)

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Użytkowników Renault Espace – Klub Renault Espace (zwane dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Forum Renault Espace i Avantime – http://forum.renaultespace.pl .

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika Konkursu zdjęcia auta marki Renault Espace lub Renault Avantime dowolną techniką fotografowania oraz przesłanie na adres mailowy konkurs@renaultespace.pl
4.1. Termin zgłaszania zdjęć upływa z końcem 31.03.2018 r.
4.2. Prace konkursowe muszą być w orientacji poziomej. Plik oryginalny musi mieć rozdzielczość minimum 2000x3000 pikseli.
4.3. Jakość zdjęć powinna być zadowalająca (np. odpowiednia ostrość, dobre kadrowanie). Najlepiej aby auto wypełniało około 2/3 do 4/5 całego kadru.
4.4. Tematyka zdjęcia powinna być zbliżona do tytułu konkursu.

5. Zdjęcie powinno przedstawiać ujęcie własnego auta.
5.1. W przypadku zdjęcia czyjegoś auta wymagana jest zgoda właściciela na publikację.

6. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć niespełniających wymogów, o których mowa w punktach: 4.1, 4.2, 4.3, 5 oraz 5.1.
7.1. Organizator wyłączy z udziału w Konkursie zdjęcia w ilości większej niż w pkt. 6

8. Głosowanie będzie się odbywać w dniach od 01.04.2018 r. do 20.04.2018 r., a udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum.
8.1. W dniu 01.04.2018 zostanie utworzona ankieta a każdy użytkownik będzie mógł oddać maksymalnie 3 głosy na dowolne 3 zdjęcia.
8.2. Głosowanie polega na zaznaczeniu w ankiecie odpowiedniego numeru przypisanego do każdego ze zdjęć.

9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uzyska największą liczbę głosów.
9.1. W przypadku, gdy na miejscach, za zajęcie których są przewidziane nagrody rzeczowe, znajdą się zdjęcia z identyczną liczbą punktów, wówczas wyboru zwycięzców Konkursu dokonają moderatorzy i administratorzy.
9.2. W przypadku gdy więcej niż 3 zdjęcia zdobędą miejsca I do III, wtedy administracja forum dokona wyboru zwycięskich zdjęć, wykluczając nadmiarowe zdjęcia z tych, które uzyskały najmniejszą ilość głosów.
9.3. Jeżeli dwa zdjęcia tego samego użytkownika znajdą się na miejscach od I do III, wtedy zdjęcie z mniejszą ilością punktów jest wykluczane z konkursu a na jego miejsce przechodzi zdjęcie kolejne na liście.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 30.04.2018 r.

11. Dla Uczestników Konkursu, których zdjęcia zdobędą największą ilość punktów i zajmą miejsce I, II oraz III przewidziana została nagroda w postaci umieszczenia fotografii w Kalendarzu Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime na rok 2019.
11.1. Za zajęcie I miejsca dodatkowo przewidziana jest nagroda w postaci kalendarza forumowego na 2019 rok. (wysyłka pod koniec roku)

12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime.

13. Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników Konkursu.

14. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz - z zastrzeżeniem punktu 17 Regulaminu - jest równoznaczny z:
a) złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o przysługujących mu majątkowych prawach autorskich do zdjęć zgłaszanych do udziału w Konkursie,
b) przyjęciem przez Uczestnika Konkursu odpowiedzialności wobec Organizatora za ewentualne wady prawne powstałe na skutek zamieszczenia zdjęć, w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób,
c) wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie na stronach internetowych powiązanych „SURE” – Klub Renault Espace zdjęć biorących udział w Konkursie, a w przypadku Uczestników Konkursu, których zdjęcia znalazły się na miejscach od I do III dodatkowo wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie tych zdjęć w Kalendarzu Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime na rok 2018,
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby Konkursu, w szczególności w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody Uczestnikowi Konkursu, którego zdjęcie znalazło się na miejscu I.

15. Uczestnicy Konkursu, będący osobami niepełnoletnimi mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda wyrażona w formie odrębnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”) jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu, a w szczególności zapisów ujętych w punkcie 15 Regulaminu.
15.1. Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej na konto e-mail: konkurs@renaultespace.pl w dowolnym formacie pliku umożliwiającym prezentację treści tekstowo-graficznych (np. PDF) lub graficznych (np. JPG, GIF), z tym zastrzeżeniem, że przesłane Oświadczenie musi być czytelne pod względem wizualnym, tak aby umożliwiało Organizatorowi odczytanie, że zostało opatrzone podpisem osoby wobec której przyjmuje się, że jest uprawniona do występowania w imieniu osoby niepełnoletniej, będącej Uczestnikiem Konkursu.
15.2. W przypadku braku możliwości przedłożenia Oświadczenia w formie, o której mowa punkcie 16.1, dopuszcza się przesłanie takiego oświadczenia Organizatorowi w formie papierowej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska SA na wskazany przez Organizatora adres korespondencyjny.
15.3. Wzór Oświadczenia zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, po zwróceniu się przez taką osobę z prośbą w powyższym zakresie do użytkownika spiochu za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.

Awatar użytkownika
Maciek
Posty: 1009
Rejestracja: 4 lata temu
Imię: Maciek
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2003
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: Maciek » 1 rok temu

A już miałem pisać, czy zdjęcia nadal robimy :mrgreen:

tomski
Posty: 6
Rejestracja: 1 rok temu
Imię: Tomek
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
Województwo: Wielkopolskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2003
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: tomski » 1 rok temu

Mała literówka w punkcie 10, chodziło o rok 2018 zdaje się ;)

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 1 rok temu

Ufff, ktoś to jednak czyta ;)
Dzięki za poprawkę :)

Wysłane z telefonu


Awatar użytkownika
marekpili
Posty: 233
Rejestracja: 3 lata temu
Imię: Marek
Lokalizacja: Podkarpackie
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace IV 2.0 dCi M9R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2013
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: marekpili » 1 rok temu

Foto zrobione i wysłane, bo od poniedziałku odwilż.

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 1 rok temu

Spadło gdzieniegdzie trochę śniegu - liczę na wysp zdjęć i zgłoszeń bo na razie tylko 3 osoby coś przysłały :(

Wysłane z telefonuAwatar użytkownika
Mariusz777
Posty: 118
Rejestracja: 1 rok temu
Imię: Mariusz
Lokalizacja: Mielec
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2006
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: Mariusz777 » 11 miesięcy temu

Kiedy będą te zdjęcia udostępnione?

Awatar użytkownika
sopranoteam
Posty: 61
Rejestracja: 1 rok temu
Imię: Tomasz
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
Województwo: Wielkopolskie
Moje auto: Espace IV 2.0 dCi M9R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2007
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: sopranoteam » 11 miesięcy temu

spiochu pisze:Spadło gdzieniegdzie trochę śniegu - liczę na wysp zdjęć i zgłoszeń bo na razie tylko 3 osoby coś przysłały :(

Wysłane z telefonu
Mozna jeszcze wysylac foto?

Wysłane z mojego VIE-L09 przy użyciu Tapatalka


Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 11 miesięcy temu

Mariusz777 pisze:Kiedy będą te zdjęcia udostępnione?
Dzisiaj. Jak zwykle opóźnienie mam :(
sopranoteam pisze:
spiochu pisze:Spadło gdzieniegdzie trochę śniegu - liczę na wysp zdjęć i zgłoszeń bo na razie tylko 3 osoby coś przysłały :(

Wysłane z telefonu
Mozna jeszcze wysylac foto?

Wysłane z mojego VIE-L09 przy użyciu Tapatalka
Niestety nie.

Wysłane z telefonu


Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 11 miesięcy temu

Zapraszam do pierwszego postu na głosowanie. :)

Awatar użytkownika
wczorajszy
___________________
___________________
Posty: 420
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Andrzej
Lokalizacja: Bilcza k/kielc
Województwo: Świętokrzyskie
Moje auto: Espace III 3.0 V6 24V L7X
Grand: Nie
Rok produkcji: 2000
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: wczorajszy » 11 miesięcy temu

Rozumiem że opcja głosowania na swoje foto jest wyłączona :D

Awatar użytkownika
ONA
___________________
___________________
Posty: 36
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Grażyna
Lokalizacja: Kielce
Województwo: Świętokrzyskie
Moje auto: Espace III 2.2 dCi G9T
Grand: Nie
Rok produkcji: 2000
LPG: Nie
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: ONA » 11 miesięcy temu

Głos oddaję na zdjęcie nr 9 i 10

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 11 miesięcy temu

wczorajszy pisze:Rozumiem że opcja głosowania na swoje foto jest wyłączona :D
Niestety nie ma takiej możliwości, liczę na honor i uczciwość głosujących autorów :)
ONA pisze:Głos oddaję na zdjęcie nr 9 i 10
Proszę zaznaczyć odpowiednie opcje w ankiecie. I przypominam, że można oddać 3 głosy bo do kalendarza zostaną wybrane 3 zdjęcia. :)

Wysłane z telefonu


Awatar użytkownika
wczorajszy
___________________
___________________
Posty: 420
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Andrzej
Lokalizacja: Bilcza k/kielc
Województwo: Świętokrzyskie
Moje auto: Espace III 3.0 V6 24V L7X
Grand: Nie
Rok produkcji: 2000
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs

Post autor: wczorajszy » 11 miesięcy temu

Głosowałem na konkurencje bo wydają się ładniejsze, ale to moje zdanie. Myśle że każdy tak zrobi że zagłosuje na inne niż swoje :D

Awatar użytkownika
diablo79
Posty: 129
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Paweł
Lokalizacja: Poznań
Województwo: Wielkopolskie
Moje auto: Espace IV 3.5 V6 24V V4Y
Grand: Tak
Rok produkcji: 2006
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: diablo79 » 11 miesięcy temu

Mimo, że termin minoł puszczę kilka fotekObrazekObrazekObrazek

CLIPAwatar użytkownika
diablo79
Posty: 129
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Paweł
Lokalizacja: Poznań
Województwo: Wielkopolskie
Moje auto: Espace IV 3.5 V6 24V V4Y
Grand: Tak
Rok produkcji: 2006
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: diablo79 » 11 miesięcy temu

Oddaję głos na
3, 5, i 9

CLIP


Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 11 miesięcy temu

diablo79 pisze:Oddaję głos na
3, 5, i 9

CLIP
Ponownie - nie pisz na kogo głosujesz tylko kliknij odpowiednie opcje w ankiecie. Ja tego za Ciebie zrobić nie mogę.

Wysłane z telefonu


Awatar użytkownika
diablo79
Posty: 129
Rejestracja: 2 lata temu
Imię: Paweł
Lokalizacja: Poznań
Województwo: Wielkopolskie
Moje auto: Espace IV 3.5 V6 24V V4Y
Grand: Tak
Rok produkcji: 2006
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs

Post autor: diablo79 » 11 miesięcy temu

teraz wszystko jasne zalogowałem się w przeglądarce i widzę na samej górze ankietę w tapatalku tego niema przynajmniej u mnie

Awatar użytkownika
spiochu
Posty: 3333
Rejestracja: 5 lata temu
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
LPG: Tak
Kontakt:

Re: Konkurs "Zima z Espace i Avantime, edycja 2018"

Post autor: spiochu » 11 miesięcy temu

Niestety, wady tapatalka.

Wysłane z telefonu


ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość